Szkoła Podstawowa Nr 10 W łodzi


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 10 W Łodzi

Patron WŁADYSŁAW BRONIEWSKI

Adres Szkoła Podstawowa Nr 10 W Łodzi

PRZYBYSZEWSKIEGO 15/21
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 93-188
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 10 W Łodzi

426841794
Regon 00020806000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 10 W łodzi znajduje się w miejscowości Łódź pod adresem PRZYBYSZEWSKIEGO 15/21. Telefon do szkoły podstawowej to 426841794. Faks: 426841794. Instytucja szkolna ma lokalizację na obszarze gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www instytucji szkolnej można odwiedzić pod adresem www.sp10.szkoly.lodz.pl. Instytucja edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00020806000000.

Szkoła Podstawowa Nr 10 W łodzi naucza uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczących się w placówce była równa 408, z czego 212 stanowiły dziewczynki, a 196 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 41 nauczycieli, z czego 35 na pełen etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 5,83. Powiat łódź ma zarejestrowane 132 szkoły podstawowe, a województwo łódzkie - 830. Na 31165 uczniów w powiecie przypada 132 innych szkół podstawowych (236,1 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 173,64 (144118 uczniów na 830 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Łódź: 323
  • w gminie Łódź: 323
  • powiat Łódź: 323
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa