Szkoła "centrum"


Najważniejsze informacje - Szkoła "Centrum"

Adres Szkoła "Centrum"

GDAŃSKA 156
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-536
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Szkoła "Centrum"

426369102
Regon 47105212400057
Organ prowadzący Region Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarnośc"

Szkoła "centrum" znajduje się w miejscowości Łódź pod adresem GDAŃSKA 156. Numer telefonu do szkoły to 426369102. Nr fax: 426369102. Instytucja edukacyjna ma lokalizację na terytorium gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest organizacje związkowe. Stronę internetową szkoły można znaleźć pod adresem centrum.edu.lodz.pl. Placówka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 47105212400057. Jednostka rejestrująca dla Szkoła "centrum" to miasto na prawach powiatu.

Szkoła "centrum" rekrutuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w gimnazjach.

Powiat łódź ma zarejestrowane 132 szkoły podstawowe, a województwo łódzkie - 830. Na 31165 uczniów w powiecie przypada 132 innych szkół podstawowych (236,1 na placówkę), a średnia w województwie to 173,64 (144118 uczniów na 830 placówek).

Mapa