Niepubliczne Gimnazjum Sportowe W Olecku


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Gimnazjum Sportowe W Olecku

Adres Niepubliczne Gimnazjum Sportowe W Olecku

Słowiańska 2
Miejscowość Olecko
Kod pocztowy 19-400
Gmina Olecko
Powiat olecki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczne Gimnazjum Sportowe W Olecku

609799178
Regon 28142230600002
Organ prowadzący Andrzej Paweł Gorlo

Niepubliczne Gimnazjum Sportowe W Olecku znajduje się w miejscowości Olecko pod adresem Słowiańska 2. Telefon do szkoły to 609799178. Szkoła gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Olecko, powiat olecki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem nadzorującym jest osoba fizyczna - pracodawca. Placówka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 28142230600002. Organ rejestracyjny dla Niepubliczne Gimnazjum Sportowe W Olecku to powiat ziemski.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń otrzymuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat olecki ma zarejestrowane 14 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 1175 uczniów w powiecie przypada 14 innych jednostek gimnazjalnych (83,93 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,87 (46316 uczniów na 307 placówek).

Mapa