Gimnazjum Nr 3


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 3

Adres Gimnazjum Nr 3

Słowiańska 2
Miejscowość Olecko
Kod pocztowy 19-400
Gmina Olecko
Powiat olecki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 3

875203062
Regon 51955693900000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gimnazjum Nr 3 znajduje się w miejscowości Olecko pod adresem Słowiańska 2. Nr tel. do szkoły to 875203062. Numer faksu: 875203063. Szkoła gimnazjalna działa na terenie gminy Olecko, powiat olecki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Stronę internetową jednostki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.oswg.olecko.pl. Placówka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 51955693900000.

Edukacja w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty egzaminu są oceniane przez sprawdzających wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty egzaminu w formie stosownego dokumentu uczniowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń osiąga z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 11, z czego 4 to dziewczynki, a 7 stanowili chłopcy. Powiat olecki ma zarejestrowane 14 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 1175 uczniów w powiecie przypada 14 innych placówek gimnazjalnych (83,93 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,87 (46316 dzieci w wieku gimnazjalnym na 307 placówek).

Mapa