Technikum Ekonomiczne Nr 8


Najważniejsze informacje - Technikum Ekonomiczne Nr 8

Adres Technikum Ekonomiczne Nr 8

Fryderyka Joliot Curie 13
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-646
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Ekonomiczne Nr 8

228446663
Regon 01576980300000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Ekonomiczne Nr 8 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Fryderyka Joliot Curie 13. Telefon do technikum to 228446663. Nr faksu: 228441491. Szkoła średnia techniczna mieści się na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www szkoły średniej o profilu technicznym można odwiedzić pod adresem zsnr3.edu.pl. Szkoła średnia o profilu technicznym znajduje się w rejestrze pod numerem 01576980300000.

Wychowanek technicznej szkoły ponadgimnazjalnej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie matury po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku całkowita ilość kursantów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 193, z czego 118 stanowiły słuchaczki, a 75 to kursanci. Powiat warszawa ma zarejestrowane 87 szkoł technicznych, a województwo mazowieckie - 338. Na 16131 uczniów w powiecie przypada 87 innych szkół średnich technicznych (185,41 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 179,98 (60832 kursantów na 338 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 33 38,30 % -
język polski pisemny podstawowy 33 51,00 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 4 57,50 % -
język angielski pisemny podstawowy 29 67,40 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 38,30 % 178 (z 238) 178 (z 238) 178 (z 238) 526 (z 784)
język polski pisemny podstawowy 51,00 % 117 (z 238) 117 (z 238) 117 (z 238) 301 (z 778)
język rosyjski pisemny podstawowy 57,50 % 70 (z 99) 70 (z 99) 70 (z 99) 209 (z 395)
język angielski pisemny podstawowy 67,40 % 137 (z 234) 137 (z 234) 137 (z 234) 260 (z 767)

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr