Przedszkole Nr 199


Informacje ogólne

Adres Bukietowa 10
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-650
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Telefon 228445822
Fax 228445822
Regon 01300246300000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 101
Liczba uczennic 43
Liczba uczniów 58
Całkowita liczba nauczycieli 10
Nauczyciele - pełen etat 7
Nauczyciele - pół etatu 3

Przedszkole Nr 199 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Bukietowa 10. Nr tel. do przedszkola to 228445822. Fax: 228445822. Placówka przedszkolna funkcjonuje na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 01300246300000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 101, z czego 43 to dziewczynki, a 58 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 10 nauczycieli, z czego 7 na pełen etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 2,33. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa

przedszkole