Technikum Elektryczne Nr 2 Im. Synów Pułku


Najważniejsze informacje - Technikum Elektryczne Nr 2 Im. Synów Pułku

Adres Technikum Elektryczne Nr 2 Im. Synów Pułku

W. Żywnego 25
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-701
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Elektryczne Nr 2 Im. Synów Pułku

228443634
Regon 01576927500000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Elektryczne Nr 2 Im. Synów Pułku mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem W. Żywnego 25. Telefon do szkoły to 228443634. Nr fax: 228443634. Szkoła średnia techniczna mieści się na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 01576927500000.

Słuchacz szkoły średniej technicznej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia świadectwa potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku ogólna liczba słuchaczy pobierających edukację w placówce była równa 205, z czego 2 to słuchaczki, a 203 to słuchacze. Powiat warszawa ma zarejestrowane 87 szkoł technicznych, a województwo mazowieckie - 338. Na 16131 uczniów w powiecie przypada 87 innych szkół średnich technicznych (185,41 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 179,98 (60832 słuchaczy na 338 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr