Technikum Mechatroniczne Nr 1


Informacje ogólne

Adres Wiśniowa 56
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-520
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Telefon 226464499
Fax 226464500
Strona
Regon 01522884600000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu
Całkowita liczba uczniów 581
Liczba uczennic 21
Liczba uczniów 560

Technikum Mechatroniczne Nr 1 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Wiśniowa 56. Telefon do szkoły to 226464499. Nr fax: 226464500. Szkoła średnia o profilu technicznym działa na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową technicznej szkoły ponadgimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.staff.edu.pl. Szkoła średnia o profilu technicznym figuruje w rejestrze pod numerem 01522884600000.

Słuchacz szkoły średniej o profilu technicznym będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie matury po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczących się w placówce wynosiła 581, z czego 21 stanowiły uczennice, a 560 stanowili uczniowie. Powiat warszawa ma zarejestrowane 87 szkoł technicznych, a województwo mazowieckie - 338. Na 16131 uczniów w powiecie przypada 87 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (185,41 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 179,98 (60832 słuchaczy na 338 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 91 55,80 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 2 86,50 % -
matematyka pisemny podstawowy 122 70,60 % -
język angielski pisemny podstawowy 121 80,60 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 55,80 % 140 (z 238) 140 (z 238) 140 (z 238) 368 (z 778)
język rosyjski pisemny podstawowy 86,50 % 63 (z 99) 63 (z 99) 63 (z 99) 184 (z 395)
matematyka pisemny podstawowy 70,60 % 66 (z 238) 66 (z 238) 66 (z 238) 147 (z 784)
język angielski pisemny podstawowy 80,60 % 107 (z 234) 107 (z 234) 107 (z 234) 180 (z 767)

Mapa