Technikum Gastronomiczno-hotelarskie Nr 1


Najważniejsze informacje - Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie Nr 1

Patron Eugeniusz Pijanowski

Adres Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie Nr 1

Poznańska 6/8
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-680
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie Nr 1

226285628
Regon 01582742300000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Gastronomiczno-hotelarskie Nr 1 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Poznańska 6/8. Telefon do technikum to 226285628. Numer fax: 226285628. Szkoła średnia o profilu technicznym ma lokalizację na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy szkoły średniej o profilu technicznym znajdziemy pod adresem www.zsg.edu.pl. Szkoła średnia o profilu technicznym znajduje się w rejestrze pod numerem 01582742300000.

Uczeń technikum ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie certyfikatu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 915, z czego 368 stanowiły słuchaczki, a 547 stanowili słuchacze. Powiat warszawa ma zarejestrowane 87 szkoł technicznych, a województwo mazowieckie - 338. Na 16131 uczniów w powiecie przypada 87 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (185,41 na placówkę), a średnia w województwie to 179,98 (60832 kursantów na 338 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 182 53,50 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 3 47,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 173 68,80 % -
język polski pisemny podstawowy 181 51,90 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 5 69,40 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 53,50 % 205 (z 238) 205 (z 238) 205 (z 238) 621 (z 784)
język niemiecki pisemny podstawowy 47,00 % 87 (z 126) 87 (z 126) 87 (z 126) 208 (z 368)
język angielski pisemny podstawowy 68,80 % 202 (z 234) 202 (z 234) 202 (z 234) 530 (z 767)
język polski pisemny podstawowy 51,90 % 111 (z 238) 111 (z 238) 111 (z 238) 282 (z 778)
język rosyjski pisemny podstawowy 69,40 % 57 (z 99) 57 (z 99) 57 (z 99) 141 (z 395)

Mapa