Technikum


Najważniejsze informacje - Technikum

Adres Technikum

Międzyrzecka 7a
Miejscowość Bobowicko
Kod pocztowy 66-300
Gmina Międzyrzecz
Powiat międzyrzecki
Województwo lubuskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum

957413218
Regon 21124968000000
Organ prowadzący Minister ds. rolnictwa i rozwoju wsi

Technikum znajduje się w miejscowości Bobowicko pod adresem Międzyrzecka 7a. Telefon do technikum to 957413218. Nr fax: 957413218. Szkoła średnia o profilu technicznym znajduje się na terytorium gminy Międzyrzecz, powiat międzyrzecki , województwo lubuskie. Organem nadzorującym jest minister ds. rolnictwa i rozwoju wsi. Portal internetowy szkoły średniej technicznej można znaleźć pod adresem [email protected] Technikum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 21124968000000.

Uczeń technicznej szkoły ponadgimnazjalnej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie świadectwa potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie matury po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 141, z czego 74 stanowiły kursantki, a 67 to słuchacze. Powiat międzyrzecki ma zarejestrowane 5 szkoł technicznych, a województwo lubuskie - 82. Na 760 uczniów w powiecie przypada 5 innych szkół średnich o profilu technicznym (152 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 190,87 (15651 wychowanków na 82 placówek).

Mapa