Zespół Szkół W Wieleniu Technikum


Najważniejsze informacje - Zespół Szkół W Wieleniu Technikum

Adres Zespół Szkół W Wieleniu Technikum

Drawska 11
Miejscowość Wieleń
Kod pocztowy 64-730
Gmina Wieleń
Powiat czarnkowsko-trzcianecki
Województwo wielkopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 30061264000000
Organ prowadzący Gmina

Zespół Szkół W Wieleniu Technikum mieści się w miejscowości Wieleń pod adresem Drawska 11. Technikum ma lokalizację na terytorium gminy Wieleń, powiat czarnkowsko-trzcianecki , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Szkoła średnia o profilu technicznym funkcjonuje w rejestrze pod numerem 30061264000000.

Uczeń szkoły średniej o profilu technicznym musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie certyfikatu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu matury.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 93, z czego 20 stanowiły uczennice, a 73 to uczniowie. Powiat czarnkowsko-trzcianecki ma zarejestrowane 12 szkoł technicznych, a województwo wielkopolskie - 307. Na 1612 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół średnich o profilu technicznym (134,33 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 163,75 (50272 słuchaczy na 307 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 15 49,87 % 100,00 %
język polski ustny 15 65,67 % 100,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 49,87 % 2 (z 3) 2 (z 3) 5 (z 18) 231 (z 527)
język polski ustny 65,67 % 2 (z 3) 2 (z 3) 10 (z 16) 224 (z 520)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr