I Technikum


Najważniejsze informacje - I Technikum

Patron Stanisław Staszic

Adres I Technikum

Libelta 4
Miejscowość Międzyrzecz
Kod pocztowy 66-300
Gmina Międzyrzecz
Powiat międzyrzecki
Województwo lubuskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon I Technikum

957411989
Strona
Regon 21123827300000
Organ prowadzący Powiat ziemski

I Technikum znajduje się w miejscowości Międzyrzecz pod adresem Libelta 4. Telefon do szkoły to 957411989. Numer fax: 957426720. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Międzyrzecz, powiat międzyrzecki , województwo lubuskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Stronę www technicznej szkoły ponadgimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.zse-miedzyrzecz.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 21123827300000.

Uczeń szkoły średniej technicznej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania świadectwa potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu matury.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 172, z czego 103 stanowiły uczennice, a 69 to słuchacze. Powiat międzyrzecki ma zarejestrowane 5 szkoł technicznych, a województwo lubuskie - 82. Na 760 uczniów w powiecie przypada 5 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (152 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 190,87 (15651 słuchaczy na 82 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr