Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1


Informacje ogólne

Adres KOZIELSKA 39
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 322379950
Fax 322379415
Strona
Regon 00072157300000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 523
Liczba uczennic 239
Liczba uczniów 284
Całkowita liczba nauczycieli 67
Nauczyciele - pełen etat 51
Nauczyciele - pół etatu 16

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 mieści się w miejscowości Gliwice pod adresem KOZIELSKA 39. Telefon do szkoły podstawowej to 322379950. Fax: 322379415. Instytucja edukacyjna działa na terytorium gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy placówki szkolnej odwiedzimy pod adresem sp1gliwice.pl. Jednostka edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00072157300000.

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 przyjmuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce była równa 523, z czego 239 to uczennice, a 284 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 67 nauczycieli, z czego 51 na pełen etat oraz 16 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3,19. Powiat gliwice ma zarejestrowane 33 szkoły podstawowe, a województwo śląskie - 1242. Na 9107 uczniów w powiecie przypada 33 innych szkół podstawowych (275,97 na placówkę), a średnia w województwie to 196,65 (244243 dzieci w wieku szkolnym na 1242 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Mapa