Szkoła Podstawowa Nr 221 Z Oddziałami Integracyjnymi


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 221 Z Oddziałami Integracyjnymi

Patron Barbara Bronisława Czarnowska

Adres Szkoła Podstawowa Nr 221 Z Oddziałami Integracyjnymi

Ogrodowa 42/44
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-876
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 221 Z Oddziałami Integracyjnymi

226201740
Regon 00080084100000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Szkoła Podstawowa Nr 221 Z Oddziałami Integracyjnymi mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Ogrodowa 42/44. Telefon do szkoły podstawowej to 226201740. Nr fax: 226201740. Placówka szkolna działa na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www instytucji szkolnej znajdziemy pod adresem sp221.edu.pl. Szkoła posiada wpis w rejestrze pod numerem 00080084100000.

Szkoła Podstawowa Nr 221 Z Oddziałami Integracyjnymi przyjmuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce wynosiła 279, z czego 128 to dziewczynki, a 151 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 50 nauczycieli, z czego 26 na cały etat oraz 24 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,18 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 1,08. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa