Szkoła Podstawowa W Wielkim Leźnie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Wielkim Leźnie

Adres Szkoła Podstawowa W Wielkim Leźnie

Wielkie Leźno 1
Miejscowość Wielkie Leźno
Kod pocztowy 87-313
Gmina Brzozie
Powiat brodnicki
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Wielkim Leźnie

564935582
Regon 00121132500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Wielkim Leźnie mieści się w miejscowości Wielkie Leźno pod adresem Wielkie Leźno 1. Nr tel. do szkoły to 564935582. Nr fax: 564935582. Placówka szkolna działa na terytorium gminy Brzozie, powiat brodnicki , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 00121132500000.

Szkoła Podstawowa W Wielkim Leźnie naucza dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce to 84, z czego 39 stanowiły dziewczynki, a 45 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 16 nauczycieli, z czego 9 w pełnym wymiarze godzin oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,19 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 1,29. Powiat brodnicki ma zarejestrowane 35 szkół podstawowych, a województwo kujawsko-pomorskie - 671. Na 5626 uczniów w powiecie przypada 35 innych szkół podstawowych (160,74 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 195,1 (130911 dzieci w wieku szkolnym na 671 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Wielkie Leźno: 1
  • w gminie Brzozie: 4
  • powiat brodnicki: 30
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Mapa