Szkoła Podstawowa W Radoszkach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Radoszkach

Patron im. Janusza Korczaka

Adres Szkoła Podstawowa W Radoszkach

64A
Miejscowość Bartniczka
Kod pocztowy 87-321
Gmina Bartniczka
Powiat brodnicki
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Radoszkach

564936646
Strona
Regon 00121241900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Radoszkach mieści się w miejscowości Bartniczka pod adresem 64A. Nr tel. do szkoły to 564936646. Placówka edukacyjna ma lokalizację na obszarze gminy Bartniczka, powiat brodnicki , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy instytucji edukacyjnej znajdziemy pod adresem spradoszki.edupage.org. Szkoła znajduje się w rejestrze pod numerem 00121241900000.

Szkoła Podstawowa W Radoszkach przyjmuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających naukę w placówce była równa 200, z czego 92 stanowiły uczennice, a 108 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 19 nauczycieli, z czego 14 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 2,8. Powiat brodnicki ma zarejestrowane 35 szkół podstawowych, a województwo kujawsko-pomorskie - 671. Na 5626 uczniów w powiecie przypada 35 innych szkół podstawowych (160,74 na placówkę), a średnia w województwie to 195,1 (130911 dzieci w wieku szkolnym na 671 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Bartniczka: 1
  • w gminie Bartniczka: 3
  • powiat brodnicki: 30
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Mapa