Szkoła Podstawowa Im. Mieczysławy Butler


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Mieczysławy Butler

Patron Mieczysława Butler

Adres Szkoła Podstawowa Im. Mieczysławy Butler

8
Miejscowość Ostrowy
Kod pocztowy 99-350
Gmina Nowe Ostrowy
Powiat kutnowski
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Mieczysławy Butler

243561618
Strona
Regon 00027333000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Mieczysławy Butler mieści się w miejscowości Ostrowy pod adresem 8. Numer tel. do szkoły to 243561618. Nr faksu: 243561618. Szkoła podstawowa ma lokalizację na obszarze gminy Nowe Ostrowy, powiat kutnowski , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową placówki szkolnej znajdziemy pod adresem spostrowy8.nazwa.pl. Szkoła funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00027333000000.

Szkoła Podstawowa Im. Mieczysławy Butler rekrutuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci pobierających edukację w placówce była równa 195, z czego 96 stanowiły dziewczynki, a 99 stanowili uczniowie. Powiat kutnowski ma zarejestrowane 34 szkoły podstawowe, a województwo łódzkie - 830. Na 5566 uczniów w powiecie przypada 34 innych szkół podstawowych (163,71 na placówkę), a średnia w województwie to 173,64 (144118 uczniów na 830 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Ostrowy: 3
  • w gminie Nowe Ostrowy: 4
  • powiat kutnowski: 48
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa