Punkt Przedszkolny Przy Kole Gospodyń Wiejskich


Najważniejsze informacje - Punkt Przedszkolny Przy Kole Gospodyń Wiejskich

Patron 0

Adres Punkt Przedszkolny Przy Kole Gospodyń Wiejskich

0 22A
Miejscowość Mroczno
Kod pocztowy 13-324
Gmina Grodziczno
Powiat nowomiejski
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia publiczna

Telefon Punkt Przedszkolny Przy Kole Gospodyń Wiejskich

564741110
Regon 28025309500000
Organ prowadzący Punkt Przedszkolny przy Zespole Szkól w Mrocznie

Punkt Przedszkolny Przy Kole Gospodyń Wiejskich znajduje się w miejscowości Mroczno pod adresem 22A. Numer tel. do przedszkola to 564741110. Nr fax: 564741110. Przedszkole znajduje się na terenie gminy Grodziczno, powiat nowomiejski , województwo warmińsko-mazurskie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 28025309500000. Instytucja rejestracyjna dla Punkt Przedszkolny Przy Kole Gospodyń Wiejskich to gmina.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 15, z czego 8 stanowiły uczennice, a 7 stanowili chłopcy. Powiat nowomiejski ma zarejestrowane 7 przedszkoli, a województwo warmińsko-mazurskie - 338. Na 344 uczniów w powiecie przypada 7 innych przedszkoli (49,14 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 63,16 (21349 dzieci w wieku przedszkolnym na 338 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Mroczno: 1
  • w gminie Grodziczno: 5
  • powiat nowomiejski: 19
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa