Szkoła Podstawowa W Słupie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Słupie

Patron im. Księdza Jana Lesińskiego

Adres Szkoła Podstawowa W Słupie

3
Miejscowość Słup
Kod pocztowy 86-330
Gmina Gruta
Powiat grudziądzki
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Słupie

564685729
Strona
Regon 00121222400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Słupie mieści się w miejscowości Słup pod adresem 3. Numer tel. do szkoły podstawowej to 564685729. Szkoła podstawowa działa na obszarze gminy Gruta, powiat grudziądzki , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www jednostki szkolnej odwiedzimy pod adresem www.spslup.cba.pl. Jednostka edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00121222400000.

Szkoła Podstawowa W Słupie edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 74, z czego 41 stanowiły uczennice, a 33 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 17 nauczycieli, z czego 7 na cały etat oraz 10 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,23 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 0,7. Powiat grudziądzki ma zarejestrowane 28 szkół podstawowych, a województwo kujawsko-pomorskie - 671. Na 2978 uczniów w powiecie przypada 28 innych szkół podstawowych (106,36 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 195,1 (130911 uczniów na 671 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Słup: 1
  • w gminie Gruta: 6
  • powiat grudziądzki: 25
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Mapa