Szkoła Podstawowa W Brzoziu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Brzoziu

Adres Szkoła Podstawowa W Brzoziu

51B
Miejscowość Brzozie
Kod pocztowy 87-313
Gmina Brzozie
Powiat brodnicki
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Brzoziu

564935470
Regon 00026777200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Brzoziu mieści się w miejscowości Brzozie pod adresem 51B. Numer tel. do szkoły to 564935470. Nr faksu: 564935470. Placówka szkolna mieści się na obszarze gminy Brzozie, powiat brodnicki , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową instytucji edukacyjnej odwiedzimy pod adresem www.spbrzozie.republika.pl. Placówka edukacyjna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00026777200000.

Szkoła Podstawowa W Brzoziu rekrutuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce była równa 158, z czego 66 to dziewczynki, a 92 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 22 nauczycieli, z czego 14 na cały etat oraz 8 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,75. Powiat brodnicki ma zarejestrowane 35 szkół podstawowych, a województwo kujawsko-pomorskie - 671. Na 5626 uczniów w powiecie przypada 35 innych szkół podstawowych (160,74 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 195,1 (130911 dzieci w wieku szkolnym na 671 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Brzozie: 2
  • w gminie Brzozie: 4
  • powiat brodnicki: 30
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Mapa