Zespół Szkół W Radoszkach Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Zespół Szkół W Radoszkach Gimnazjum

Adres Zespół Szkół W Radoszkach Gimnazjum

16
Miejscowość Radoszki
Kod pocztowy 27-612
Gmina Wilczyce
Powiat sandomierski
Województwo świętokrzyskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Zespół Szkół W Radoszkach Gimnazjum

158377245
Regon 26050858200030
Organ prowadzący Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Radoszki

Zespół Szkół W Radoszkach Gimnazjum mieści się w miejscowości Radoszki pod adresem 16. Nr tel. do szkoły to 158377245. Nr faksu: 158377245. Jednostka gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Wilczyce, powiat sandomierski , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Jednostka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 26050858200030. Jednostka rejestracyjna dla Zespół Szkół W Radoszkach Gimnazjum to gmina.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki testu w postaci stosownego dokumentu wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek otrzymuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 15, z czego 4 to gimnazjalistki, a 11 stanowili chłopcy. Powiat sandomierski ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo świętokrzyskie - 256. Na 2364 uczniów w powiecie przypada 19 innych szkół gimnazjalnych (124,42 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,77 (38341 gimnazjalistów na 256 placówek).

Mapa

gimnazjum