Szkoła Podstawowa Im. Orła Białego W Brzoziu Lubawskim


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Orła Białego W Brzoziu Lubawskim

Adres Szkoła Podstawowa Im. Orła Białego W Brzoziu Lubawskim

43A
Miejscowość Brzozie Lubawskie
Kod pocztowy 13-306
Gmina Kurzętnik
Powiat nowomiejski
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Orła Białego W Brzoziu Lubawskim

564740825
Regon 00121232000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Orła Białego W Brzoziu Lubawskim mieści się w miejscowości Brzozie Lubawskie pod adresem 43A. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 564740825. Numer faksu: 564740825. Instytucja edukacyjna działa na obszarze gminy Kurzętnik, powiat nowomiejski , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest gmina. Instytucja edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00121232000000.

Szkoła Podstawowa Im. Orła Białego W Brzoziu Lubawskim naucza dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 105, z czego 49 stanowiły dziewczynki, a 56 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 18 nauczycieli, z czego 10 na pełen etat oraz 8 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,17 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,25. Powiat nowomiejski ma zarejestrowane 24 szkoły podstawowe, a województwo warmińsko-mazurskie - 522. Na 3921 uczniów w powiecie przypada 24 innych szkół podstawowych (163,38 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 177,81 (92818 uczniów na 522 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Brzozie Lubawskie: 1
  • w gminie Kurzętnik: 2
  • powiat nowomiejski: 19
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa