Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Adres Szkoła Podstawowa

Bryńsk 71
Miejscowość Bryńsk
Kod pocztowy 13-230
Gmina Lidzbark
Powiat działdowski
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

236983616
Regon 00115678000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa znajduje się w miejscowości Bryńsk pod adresem Bryńsk 71. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 236983616. Fax: 236983616. Instytucja edukacyjna znajduje się na terenie gminy Lidzbark, powiat działdowski , województwo warmińsko-mazurskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00115678000000.

Szkoła Podstawowa rekrutuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce była równa 83, z czego 39 stanowiły dziewczynki, a 44 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 10 nauczycieli, z czego 9 na cały etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 9. Powiat działdowski ma zarejestrowane 27 szkół podstawowych, a województwo warmińsko-mazurskie - 522. Na 4620 uczniów w powiecie przypada 27 innych szkół podstawowych (171,11 na placówkę), a średnia w województwie to 177,81 (92818 dzieci w wieku szkolnym na 522 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Bryńsk: 1
  • w gminie Lidzbark: 10
  • powiat działdowski: 38
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa