Szkoła Podstawowa W Zaborowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Zaborowie

Adres Szkoła Podstawowa W Zaborowie

Zaborowo 77
Miejscowość Zaborowo
Kod pocztowy 09-162
Gmina Naruszewo
Powiat płoński
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Zaborowie

236632052
Strona
Regon 00115795600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Zaborowie znajduje się w miejscowości Zaborowo pod adresem Zaborowo 77. Telefon do szkoły to 236632052. Nr faksu: 236632052. Szkoła podstawowa funkcjonuje na terenie gminy Naruszewo, powiat płoński , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową placówki szkolnej można znaleźć pod adresem www.spzaborowo.naruszewo.pl. Szkoła podstawowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00115795600000.

Szkoła Podstawowa W Zaborowie rekrutuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce była równa 59, z czego 19 to uczennice, a 40 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 14 nauczycieli, z czego 6 na pełen etat oraz 8 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,24 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 0,75. Powiat płoński ma zarejestrowane 43 szkoły podstawowe, a województwo mazowieckie - 1700. Na 6637 uczniów w powiecie przypada 43 innych szkół podstawowych (154,35 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Zaborowo: 1
  • w gminie Naruszewo: 4
  • powiat płoński: 44
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa