Szkoła Podstawowa W Jajkowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Jajkowie

Adres Szkoła Podstawowa W Jajkowie

11
Miejscowość Jajkowo
Kod pocztowy 87-313
Gmina Brzozie
Powiat brodnicki
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Jajkowie

564985021
Strona
Regon 00121133100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Jajkowie znajduje się w miejscowości Jajkowo pod adresem 11. Numer tel. do szkoły podstawowej to 564985021. Faks: 564985021. Szkoła podstawowa mieści się na obszarze gminy Brzozie, powiat brodnicki , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy jednostki szkolnej można odwiedzić pod adresem spjajkowo.republika.pl. Instytucja edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00121133100000.

Szkoła Podstawowa W Jajkowie naucza dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczących się w placówce wynosiła 136, z czego 56 to uczennice, a 80 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 16 nauczycieli, z czego 11 na pełen etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2,2. Powiat brodnicki ma zarejestrowane 35 szkół podstawowych, a województwo kujawsko-pomorskie - 671. Na 5626 uczniów w powiecie przypada 35 innych szkół podstawowych (160,74 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 195,1 (130911 uczniów na 671 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Jajkowo: 1
  • w gminie Brzozie: 4
  • powiat brodnicki: 30
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Mapa