Punkt Filialny W łaszewie


Najważniejsze informacje - Punkt Filialny W Łaszewie

Adres Punkt Filialny W Łaszewie

49
Miejscowość Łaszewo
Kod pocztowy 87-321
Gmina Bartniczka
Powiat brodnicki
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Punkt Filialny W Łaszewie

564955546
Regon 00121241900032
Organ prowadzący Gmina

Punkt Filialny W łaszewie mieści się w miejscowości Łaszewo pod adresem 49. Numer tel. do szkoły to 564955546. Jednostka szkolna działa na terytorium gminy Bartniczka, powiat brodnicki , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00121241900032.

Punkt Filialny W łaszewie rekrutuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczących się w placówce to 32, z czego 16 stanowiły dziewczynki, a 16 to uczniowie. Powiat brodnicki ma zarejestrowane 35 szkół podstawowych, a województwo kujawsko-pomorskie - 671. Na 5626 uczniów w powiecie przypada 35 innych szkół podstawowych (160,74 na placówkę), a średnia w województwie to 195,1 (130911 dzieci w wieku szkolnym na 671 placówek).

Mapa