Szkoła Podstawowa Spsk Im.św. Franciszka Z Asyżu W Grążawach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Spsk Im.św. Franciszka Z Asyżu W Grążawach

Patron św. Franciszek z Asyżu

Adres Szkoła Podstawowa Spsk Im.św. Franciszka Z Asyżu W Grążawach

29
Miejscowość Grążawy
Kod pocztowy 87-321
Gmina Bartniczka
Powiat brodnicki
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Szkoła Podstawowa Spsk Im.św. Franciszka Z Asyżu W Grążawach

564936667
Regon 15000266900509
Organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich

Szkoła Podstawowa Spsk Im.św. Franciszka Z Asyżu W Grążawach znajduje się w miejscowości Grążawy pod adresem 29. Numer telefonu do szkoły to 564936667. Numer faksu: 564936667. Jednostka edukacyjna działa na terytorium gminy Bartniczka, powiat brodnicki , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Placówka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 15000266900509. Instytucja rejestrująca] dla Szkoła Podstawowa Spsk Im.św. Franciszka Z Asyżu W Grążawach to gmina.

Szkoła Podstawowa Spsk Im.św. Franciszka Z Asyżu W Grążawach edukuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

Powiat brodnicki ma zarejestrowane 35 szkół podstawowych, a województwo kujawsko-pomorskie - 671. Na 5626 uczniów w powiecie przypada 35 innych szkół podstawowych (160,74 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 195,1 (130911 uczniów na 671 placówek).

Mapa