Szkoła Podstawowa W Nowych świerczynach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Nowych Świerczynach

Patron Mikołaj Kopernik

Adres Szkoła Podstawowa W Nowych Świerczynach

4
Miejscowość Nowe Świerczyny
Kod pocztowy 87-322
Gmina Bartniczka
Powiat brodnicki
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Nowych Świerczynach

564955002
Regon 00121243100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Nowych świerczynach znajduje się w miejscowości Nowe Świerczyny pod adresem 4. Telefon do szkoły to 564955002. Nr fax: 564955002. Jednostka szkolna ma lokalizację na obszarze gminy Bartniczka, powiat brodnicki , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy szkoły znajdziemy pod adresem www.spnoweswierczyny.edupage.org. Szkoła znajduje się w rejestrze pod numerem 00121243100000.

Szkoła Podstawowa W Nowych świerczynach uczy dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 150, z czego 72 to uczennice, a 78 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 10 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu wynosi 5. Powiat brodnicki ma zarejestrowane 35 szkół podstawowych, a województwo kujawsko-pomorskie - 671. Na 5626 uczniów w powiecie przypada 35 innych szkół podstawowych (160,74 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 195,1 (130911 dzieci w wieku szkolnym na 671 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Nowe Świerczyny: 1
  • w gminie Bartniczka: 3
  • powiat brodnicki: 30
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Mapa