Szkoła Podstawowa W Pyzówce


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Pyzówce

Patron Bohaterskich Dzieci warszawy

Adres Szkoła Podstawowa W Pyzówce

Orkana 4
Miejscowość Pyzówka
Kod pocztowy 34-404
Gmina Nowy Targ
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Pyzówce

182751224
Regon 49067476000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Pyzówce znajduje się w miejscowości Pyzówka pod adresem Orkana 4. Numer tel. do szkoły to 182751224. Faks: 182751224. Placówka edukacyjna znajduje się na terenie gminy Nowy Targ, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www szkoły podstawowej znajdziemy pod adresem [email protected]. Szkoła posiada wpis w rejestrze pod numerem 49067476000000.

Szkoła Podstawowa W Pyzówce uczy dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci uczących się w placówce była równa 92, z czego 41 stanowiły dziewczynki, a 51 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 6 na cały etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 109 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 15522 uczniów w powiecie przypada 109 innych szkół podstawowych (142,4 na placówkę), a średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Pyzówka: 1
  • w gminie Nowy Targ: 18
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa

szkoła podstawowa