Szkoła Podstawowa W Okalewie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Okalewie

Patron brak

Adres Szkoła Podstawowa W Okalewie

Oklalew 19
Miejscowość Okalew
Kod pocztowy 98-311
Gmina Ostrówek
Powiat wieluński
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Okalewie

438415022
Regon 00115040500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Okalewie mieści się w miejscowości Okalew pod adresem Oklalew 19. Telefon do szkoły to 438415022. Nr fax: 438415022. Placówka edukacyjna mieści się na terenie gminy Ostrówek, powiat wieluński , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00115040500000.

Szkoła Podstawowa W Okalewie rekrutuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczących się w placówce to 68, z czego 42 stanowiły uczennice, a 26 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 14 nauczycieli, z czego 6 na pełen etat oraz 8 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,21 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 0,75. Powiat wieluński ma zarejestrowane 49 szkół podstawowych, a województwo łódzkie - 830. Na 5212 uczniów w powiecie przypada 49 innych szkół podstawowych (106,37 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 173,64 (144118 uczniów na 830 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Okalew: 1
  • w gminie Ostrówek: 7
  • powiat wieluński: 65
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa