Publiczna Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa

Wydrzyn 107 107
Miejscowość Wydrzyn
Kod pocztowy 98-310
Gmina Czarnożyły
Powiat wieluński
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa

438416221
Regon 73001675700000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa znajduje się w miejscowości Wydrzyn pod adresem Wydrzyn 107 107. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 438416221. Faks: 438416221. Instytucja szkolna znajduje się na obszarze gminy Czarnożyły, powiat wieluński , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Szkoła podstawowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 73001675700000.

Publiczna Szkoła Podstawowa edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających naukę w placówce była równa 118, z czego 50 to dziewczynki, a 68 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 18 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 9 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 1. Powiat wieluński ma zarejestrowane 49 szkół podstawowych, a województwo łódzkie - 830. Na 5212 uczniów w powiecie przypada 49 innych szkół podstawowych (106,37 na placówkę), a średnia w województwie to 173,64 (144118 uczniów na 830 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Wydrzyn: 1
  • w gminie Czarnożyły: 5
  • powiat wieluński: 65
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa