Szkołapodstawowa W Sieradzy


Najważniejsze informacje - Szkołapodstawowa W Sieradzy

Adres Szkołapodstawowa W Sieradzy

70
Miejscowość Sieradza
Kod pocztowy 33-240
Gmina Żabno
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkołapodstawowa W Sieradzy

146456513
Strona
Regon 00120195300000
Organ prowadzący Gmina

Szkołapodstawowa W Sieradzy znajduje się w miejscowości Sieradza pod adresem 70. Numer telefonu do szkoły to 146456513. Nr faksu: 146456513. Jednostka szkolna znajduje się na terenie gminy Żabno, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www szkoły znajdziemy pod adresem www.spsieradza.prospect.pl. Placówka edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 00120195300000.

Szkołapodstawowa W Sieradzy naucza dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci pobierających edukację w placówce to 85, z czego 44 stanowiły uczennice, a 41 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 14 nauczycieli, z czego 8 na cały etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 1,33. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 128 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 13544 uczniów w powiecie przypada 128 innych szkół podstawowych (105,81 na placówkę), a średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Sieradza: 1
  • w gminie Żabno: 10
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa