Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy


Najważniejsze informacje - Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

Adres Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

49
Miejscowość Gromadzice
Kod pocztowy 98-310
Gmina Czarnożyły
Powiat wieluński
Województwo łódzkie
Typ Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

438416292
Regon 00056324600003
Organ prowadzący Powiat ziemski

Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy znajduje się w miejscowości Gromadzice pod adresem 49. Numer telefonu do placówki to 438416292. Faks: 438416292. Placówka mieści się na terenie gminy Czarnożyły, powiat wieluński , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Placówka posiada wpis w rejestrze pod numerem 00056324600003.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 26, z czego 8 stanowiły kursantki, a 18 to słuchacze. Powiat wieluński ma zarejestrowane 39 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo łódzkie - 891. Na 347 uczniów w powiecie przypada 39 innych placówek edukacyjnych (8,9 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 8,98 (8005 słuchaczy na 891 placówek).

Mapa