Szkoła Podstawowa W Unikowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Unikowie

Patron brak

Adres Szkoła Podstawowa W Unikowie

4
Miejscowość Uników
Kod pocztowy 98-270
Gmina Złoczew
Powiat sieradzki
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Regon 00114947700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Unikowie znajduje się w miejscowości Uników pod adresem 4. Jednostka edukacyjna funkcjonuje na terenie gminy Złoczew, powiat sieradzki , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Szkoła figuruje w rejestrze pod numerem 00114947700000.

Szkoła Podstawowa W Unikowie uczy uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce wynosiła 65, z czego 36 to dziewczynki, a 29 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 9 nauczycieli, z czego 6 na cały etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu wynosi 2. Powiat sieradzki ma zarejestrowane 56 szkół podstawowych, a województwo łódzkie - 830. Na 7688 uczniów w powiecie przypada 56 innych szkół podstawowych (137,29 na placówkę), a średnia w województwie to 173,64 (144118 dzieci w wieku szkolnym na 830 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Uników: 1
  • w gminie Złoczew: 6
  • powiat sieradzki: 78
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa