Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy


Najważniejsze informacje - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Adres Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

49
Miejscowość Gromadzice
Kod pocztowy 98-310
Gmina Czarnożyły
Powiat wieluński
Województwo łódzkie
Typ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Uprawnienia publiczna

Telefon Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

438416292
Regon 00056324600000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy znajduje się w miejscowości Gromadzice pod adresem 49. Telefon do placówki to 438416292. Numer fax: 438416292. Placówka mieści się na obszarze gminy Czarnożyły, powiat wieluński , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Placówka posiada wpis w rejestrze pod numerem 00056324600000.

W placówce pracuje łącznie 37 nauczycieli, z czego 24 na cały etat oraz 13 w niepełnym wymiarze godzin. Na słuchacza przypada 1,19 nauczyciela. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 1,85. Powiat wieluński ma zarejestrowane 39 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo łódzkie - 891. Na 347 uczniów w powiecie przypada 39 innych placówek edukacyjnych (8,9 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 8,98 (8005 słuchaczy na 891 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Gromadzice: 1
  • w gminie Czarnożyły: 5
  • powiat wieluński: 65
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa