Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek Oświaty W Czarnożyły


Najważniejsze informacje - Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek Oświaty W Czarnożyły

Patron 0

Adres Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek Oświaty W Czarnożyły

0 0
Miejscowość Czarnożyły
Kod pocztowy 98-310
Gmina Czarnożyły
Powiat wieluński
Województwo łódzkie
Typ ZEAS (zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół)
Uprawnienia publiczna

Telefon Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek Oświaty W Czarnożyły

438416269
Strona
Regon 73093932100000
Organ prowadzący Gmina

1. Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek Oświaty w Czarnożyły - opis placówki

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek Oświaty w Czarnożyły to instytucja oświatowa, która pełni kluczową rolę w zarządzaniu i koordynowaniu działalności placówek edukacyjnych na terenie gminy Czarnożyły. Zespół skupia pod swoim patronatem szkoły podstawowe, gimnazja oraz placówki przedszkolne, zapewniając im wsparcie w zakresie zarządzania finansami, administracji oraz realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Placówka działa na rzecz podniesienia jakości kształcenia i wychowania, poprzez efektywne zarządzanie zasobami, profesjonalizację kadry nauczycielskiej oraz tworzenie warunków do rozwoju i samorealizacji uczniów. Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek Oświaty w Czarnożyły jest również odpowiedzialny za realizację zadań wynikających z polityki oświatowej państwa na szczeblu lokalnym.

2. Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek Oświaty w Czarnożyły - dokładny adres

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek Oświaty w Czarnożyły znajduje się w centralnej części miejscowości Czarnożyły, w powiecie wieluńskim, w województwie łódzkim. Dokładny adres placówki to: 0 0, Czarnożyły, 98-310. Lokalizacja placówki jest łatwo dostępna zarówno dla mieszkańców Czarnożyły, jak i okolicznych miejscowości.

3. Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek Oświaty w Czarnożyły - dane kontaktowe

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat działalności Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Placówek Oświaty w Czarnożyły, można skontaktować się z placówką telefonicznie pod numerami: 438416269, 438416281. Placówka posiada również stronę internetową, na której można znaleźć aktualne informacje o działalności placówki, jej ofercie edukacyjnej oraz realizowanych projektach. Adres strony to: www.bip.czarnozyly.akcessnet.net.

4. Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek Oświaty w Czarnożyły - dodatkowe informacje

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek Oświaty w Czarnożyły jest placówką publiczną, działającą pod auspicjami Gminy Czarnożyły. Numer identyfikacyjny placówki to 73093932100000. Placówka realizuje swoje zadania w oparciu o standardy kształcenia i wychowania określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, dbając o ciągłe podnoszenie jakości swoich usług. Wszystkie działania placówki są ukierunkowane na dobro ucznia i jego wszechstronny rozwój.

Mapa