Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Bł. Ks. Ludwika Gietyngiera W łagiewnikach


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Bł. Ks. Ludwika Gietyngiera W Łagiewnikach

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Bł. Ks. Ludwika Gietyngiera W Łagiewnikach

0 89
Miejscowość Łagiewniki
Kod pocztowy 98-310
Gmina Czarnożyły
Powiat wieluński
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Bł. Ks. Ludwika Gietyngiera W Łagiewnikach

438416390
Regon 73001673400000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Bł. Ks. Ludwika Gietyngiera W łagiewnikach mieści się w miejscowości Łagiewniki pod adresem 89. Telefon do szkoły to 438416390. Szkoła podstawowa znajduje się na obszarze gminy Czarnożyły, powiat wieluński , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka edukacyjna posiada wpis w rejestrze pod numerem 73001673400000.

Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Bł. Ks. Ludwika Gietyngiera W łagiewnikach uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 105, z czego 52 to uczennice, a 53 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 10 na pełen etat oraz 5 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 2. Powiat wieluński ma zarejestrowane 49 szkół podstawowych, a województwo łódzkie - 830. Na 5212 uczniów w powiecie przypada 49 innych szkół podstawowych (106,37 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 173,64 (144118 uczniów na 830 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Łagiewniki: 1
  • w gminie Czarnożyły: 5
  • powiat wieluński: 65
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa