Publiczna Szkoła Podstawowa W Laskówce Chorąskiej


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa W Laskówce Chorąskiej

Patron gen. Józef Bem

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Laskówce Chorąskiej

Laskówka Chorąska 51
Miejscowość Laskówka Chorąska
Kod pocztowy 33-200
Gmina Dąbrowa Tarnowska
Powiat dąbrowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Laskówce Chorąskiej

146421630
Regon 00120144000000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa W Laskówce Chorąskiej mieści się w miejscowości Laskówka Chorąska pod adresem Laskówka Chorąska 51. Telefon do szkoły to 146421630. Nr faksu: 146421630. Szkoła podstawowa funkcjonuje na obszarze gminy Dąbrowa Tarnowska, powiat dąbrowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www placówki szkolnej można odwiedzić pod adresem splaskowkachor.ubf.pl. Szkoła widnieje w rejestrze pod numerem 00120144000000.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Laskówce Chorąskiej przyjmuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 69, z czego 31 to uczennice, a 38 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 7 w pełnym wymiarze godzin oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,19 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1,17. Powiat dąbrowski ma zarejestrowane 32 szkoły podstawowe, a województwo małopolskie - 1441. Na 3476 uczniów w powiecie przypada 32 innych szkół podstawowych (108,63 na placówkę), a średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Laskówka Chorąska: 1
  • w gminie Dąbrowa Tarnowska: 13
  • powiat dąbrowski: 37
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa