Gimazjum W Zs łankiejmach


Najważniejsze informacje - Gimazjum W Zs Łankiejmach

Adres Gimazjum W Zs Łankiejmach

ŁANKIEJMY 10
Miejscowość Łankiejmy
Kod pocztowy 11-430
Gmina Korsze
Powiat kętrzyński
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimazjum W Zs Łankiejmach

897543363
Strona
Regon 51945373100000
Organ prowadzący Gmina

Gimazjum W Zs łankiejmach mieści się w miejscowości Łankiejmy pod adresem ŁANKIEJMY 10. Numer tel. do gimnazjum to 897543363. Fax: 897543363. Gimnazjum funkcjonuje na terytorium gminy Korsze, powiat kętrzyński , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www gimnazjum odwiedzimy pod adresem zslankiejmy.edupage.org. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 51945373100000.

Pobieranie nauki w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie stosownego zaświadczenia uczniowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista uzyskuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce to 50, z czego 25 to gimnazjalistki, a 25 stanowili gimnazjaliści. Powiat kętrzyński ma zarejestrowane 18 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 1864 uczniów w powiecie przypada 18 innych szkół gimnazjalnych (103,56 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,87 (46316 uczniów na 307 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
200513.290.07
2006-6.770.95-4.13
2007-0.962.47-2.91
20080.342.631.33
20094.013.974.3
2010-5.471.02-2.62
20111.034.263.86
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.144.54-0.53
2006-90.15-5.78
20071.323.62-2.97
2008-5.131.73-1.41
2009-3.343.460.12
2010-2.522.62-4.51
2011-2.193.180.14

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum