Gimnazjum W Korszach


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Korszach

Patron Orła Białego

Adres Gimnazjum W Korszach

Kościuszki 12
Miejscowość Korsze
Kod pocztowy 11-430
Gmina Korsze
Powiat kętrzyński
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Strona
Regon 51945910700000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Korszach mieści się w miejscowości Korsze pod adresem Kościuszki 12. Szkoła gimnazjalna ma lokalizację na obszarze gminy Korsze, powiat kętrzyński , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową gimnazjum można znaleźć pod adresem www.gimkorsze.prv.pl. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 51945910700000.

Edukacja w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki egzaminu w formie odpowiedniego dokumentu wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk osiąga z danej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce to 162, z czego 71 to dziewczynki, a 91 to uczniowie. Powiat kętrzyński ma zarejestrowane 18 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 1864 uczniów w powiecie przypada 18 innych placówek gimnazjalnych (103,56 na placówkę), a średnia w województwie to 150,87 (46316 uczniów na 307 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.653.290.07
20060.180.95-4.13
20072.792.47-2.91
2008-0.872.631.33
20091.253.974.3
20101.251.02-2.62
20114.394.263.86
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.744.54-0.53
2006-2.920.15-5.78
2007-2.23.62-2.97
2008-4.051.73-1.41
2009-1.843.460.12
2010-0.162.62-4.51
2011-1.633.180.14

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa