Szkoła Podstawowa W Stawnicy


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Stawnicy

Adres Szkoła Podstawowa W Stawnicy

11
Miejscowość Stawnica
Kod pocztowy 77-400
Gmina Złotów
Powiat złotowski
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Stawnicy

672632476
Regon 00114859000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Stawnicy znajduje się w miejscowości Stawnica pod adresem 11. Numer tel. do szkoły podstawowej to 672632476. Instytucja edukacyjna znajduje się na terenie gminy Złotów, powiat złotowski , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Szkoła znajduje się w rejestrze pod numerem 00114859000000.

Szkoła Podstawowa W Stawnicy przyjmuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci pobierających naukę w placówce wynosiła 71, z czego 33 stanowiły uczennice, a 38 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 11 nauczycieli, z czego 7 na cały etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1,75. Powiat złotowski ma zarejestrowane 32 szkoły podstawowe, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 4653 uczniów w powiecie przypada 32 innych szkół podstawowych (145,41 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 183,42 (223583 dzieci w wieku szkolnym na 1219 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Stawnica: 1
  • w gminie Złotów: 10
  • powiat złotowski: 42
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa