Przedszkole Samorządowe W Grabownicy Starzeńskiej


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe W Grabownicy Starzeńskiej

Adres Przedszkole Samorządowe W Grabownicy Starzeńskiej

465
Miejscowość Grabownica Starzeńska
Kod pocztowy 36-207
Gmina Brzozów
Powiat brzozowski
Województwo podkarpackie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe W Grabownicy Starzeńskiej

134395148
Regon 37048466900000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe W Grabownicy Starzeńskiej mieści się w miejscowości Grabownica Starzeńska pod adresem 465. Numer telefonu do przedszkola to 134395148. Przedszkole znajduje się na terytorium gminy Brzozów, powiat brzozowski , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 37048466900000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 67, z czego 31 stanowiły uczennice, a 36 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 5 nauczycieli, z czego 4 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu to 4. Powiat brzozowski ma zarejestrowane 17 przedszkoli, a województwo podkarpackie - 602. Na 1023 uczniów w powiecie przypada 17 innych przedszkoli (60,18 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 61,67 (37125 dzieci w wieku przedszkolnym na 602 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Grabownica Starzeńska: 1
  • w gminie Brzozów: 11
  • powiat brzozowski: 33
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa