Przedszkole Gminne


Najważniejsze informacje - Przedszkole Gminne

Patron brak

Adres Przedszkole Gminne

-
Miejscowość Niebocko
Kod pocztowy 36-207
Gmina Dydnia
Powiat brzozowski
Województwo podkarpackie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Regon 18005595500000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Gminne znajduje się w miejscowości Niebocko pod adresem - -. Placówka przedszkolna ma lokalizację na obszarze gminy Dydnia, powiat brzozowski , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest gmina. Przedszkole figuruje w rejestrze pod numerem 18005595500000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 67, z czego 36 to uczennice, a 31 stanowili uczniowie. Powiat brzozowski ma zarejestrowane 17 przedszkoli, a województwo podkarpackie - 602. Na 1023 uczniów w powiecie przypada 17 innych przedszkoli (60,18 na placówkę), a średnia w województwie to 61,67 (37125 dzieci w wieku przedszkolnym na 602 placówek).

Mapa