Szkoła Podstawowa Im. Stefana Krasińskiego


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Stefana Krasińskiego

Patron Stefan Krasiński

Adres Szkoła Podstawowa Im. Stefana Krasińskiego

Partyzantów 23
Miejscowość Chotomów
Kod pocztowy 05-123
Gmina Jabłonna
Powiat legionowski
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Stefana Krasińskiego

227726284
Regon 00114745500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Stefana Krasińskiego mieści się w miejscowości Chotomów pod adresem Partyzantów 23. Telefon do szkoły podstawowej to 227726284. Numer faksu: 227726284. Jednostka szkolna działa na terytorium gminy Jabłonna, powiat legionowski , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www szkoły znajdziemy pod adresem http://spchotomow.republika.pl. Szkoła podstawowa widnieje w rejestrze pod numerem 00114745500000.

Szkoła Podstawowa Im. Stefana Krasińskiego przyjmuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 539, z czego 261 to uczennice, a 278 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 43 nauczycieli, z czego 40 na pełen etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 13,33. Powiat legionowski ma zarejestrowane 25 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 7897 uczniów w powiecie przypada 25 innych szkół podstawowych (315,88 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Chotomów: 2
  • w gminie Jabłonna: 4
  • powiat legionowski: 39
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa