Szkoła Podstawowa W Dzierżążnie Wielkim


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Dzierżążnie Wielkim

Adres Szkoła Podstawowa W Dzierżążnie Wielkim

Miejscowość Dzierżążno Wielkie
Kod pocztowy 64-730
Gmina Wieleń
Powiat czarnkowsko-trzcianecki
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Regon 00117038800000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Dzierżążnie Wielkim mieści się w miejscowości Dzierżążno Wielkie pod adresem . Placówka szkolna mieści się na terenie gminy Wieleń, powiat czarnkowsko-trzcianecki , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00117038800000.

Szkoła Podstawowa W Dzierżążnie Wielkim rekrutuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce to 106, z czego 60 to dziewczynki, a 46 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 16 nauczycieli, z czego 10 na cały etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 1,67. Powiat czarnkowsko-trzcianecki ma zarejestrowane 35 szkół podstawowych, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 5902 uczniów w powiecie przypada 35 innych szkół podstawowych (168,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 183,42 (223583 dzieci w wieku szkolnym na 1219 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Dzierżążno Wielkie: 1
  • w gminie Wieleń: 5
  • powiat czarnkowsko-trzcianecki: 62
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa