Szkoła Przysposabiająca Ucznia Do Pracy Specjalna W Tursku


Najważniejsze informacje - Szkoła Przysposabiająca Ucznia Do Pracy Specjalna W Tursku

Adres Szkoła Przysposabiająca Ucznia Do Pracy Specjalna W Tursku

4
Miejscowość Tursko
Kod pocztowy 77-200
Gmina Miastko
Powiat bytowski
Województwo pomorskie
Typ Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Przysposabiająca Ucznia Do Pracy Specjalna W Tursku

598581694
Regon 00019138800003
Organ prowadzący Powiat ziemski

Szkoła Przysposabiająca Ucznia Do Pracy Specjalna W Tursku znajduje się w miejscowości Tursko pod adresem 4. Telefon do placówki to 598581694. Numer faksu: 598581694. Placówka mieści się na terytorium gminy Miastko, powiat bytowski , województwo pomorskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Placówka posiada wpis w rejestrze pod numerem 00019138800003.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających naukę w placówce to 16, z czego 11 to słuchaczki, a 5 stanowili słuchacze. Powiat bytowski ma zarejestrowane 43 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo pomorskie - 920. Na 307 uczniów w powiecie przypada 43 innych placówek edukacyjnych (7,14 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 6,75 (6209 słuchaczy na 920 placówek).

Mapa