Gimnazjum Nr 54


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 54

Patron Adam Kazimierz ks. Czartoryski

Adres Gimnazjum Nr 54

Elbląska 51
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-737
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 54

226332405
Regon 01610150400000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Gimnazjum Nr 54 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Elbląska 51. Nr tel. do gimnazjum to 226332405. Numer faksu: 226332414. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy jednostki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem [email protected]. Jednostka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 01610150400000.

Nauka w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki testu w formie odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń otrzymuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczących się w placówce była równa 315, z czego 168 to uczennice, a 147 to uczniowie. Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych gimnazjów (150,65 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20057.535.665.66
20068.175.065.06
20077.926.226.22
200812.885.455.45
20099.774.194.19
20107.224.184.18
201113.14.484.48
Rok Szkoła Gmina Powiat
20056.635.215.21
20067.946.086.08
20076.695.945.94
200875.595.59
200910.334.894.89
201010.124.84.8
201110.934.554.55

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum