Technikum Nr 1


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 1

Patron gen. Elżbieta Zawacka

Adres Technikum Nr 1

Grunwaldzka 39
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 1

566544630
Strona
Regon 87166792000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 1 mieści się w miejscowości Toruń pod adresem Grunwaldzka 39. Telefon do szkoły to 566544630. Numer fax: 566544630. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy technikum odwiedzimy pod adresem zset.home.pl. Technikum znajduje się w rejestrze pod numerem 87166792000000.

Słuchacz szkoły średniej o profilu technicznym będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie matury po zaliczeniu matury.

W 2013 roku całkowita ilość słuchaczy uczęszczających na lekcje w placówce to 461, z czego 342 to słuchaczki, a 119 to kursanci. Powiat toruń ma zarejestrowane 17 szkoł technicznych, a województwo kujawsko-pomorskie - 251. Na 4010 uczniów w powiecie przypada 17 innych techników (235,88 na placówkę), a średnia w województwie to 128,81 (32332 wychowanków na 251 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki pisemny podstawowy 47,40 % -
język niemiecki ustny podstawowy 58,50 % -
język polski pisemny podstawowy 107 48,50 % -
język polski ustny podstawowy 107 66,60 % -
matematyka pisemny podstawowy 107 49,40 % -
język angielski ustny podstawowy 56,80 % -
język angielski pisemny podstawowy 57,40 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 90,00 % -
język rosyjski ustny podstawowy 93,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki pisemny podstawowy 47,40 % 17 (z 24) 17 (z 24) 17 (z 24) 121 (z 195)
język niemiecki ustny podstawowy 58,50 % 13 (z 24) 13 (z 24) 13 (z 24) 76 (z 195)
język polski pisemny podstawowy 48,50 % 17 (z 35) 17 (z 35) 17 (z 35) 161 (z 330)
język polski ustny podstawowy 66,60 % 17 (z 35) 17 (z 35) 17 (z 35) 169 (z 329)
matematyka pisemny podstawowy 49,40 % 15 (z 35) 15 (z 35) 15 (z 35) 116 (z 329)
język angielski ustny podstawowy 56,80 % 23 (z 35) 23 (z 35) 23 (z 35) 135 (z 314)
język angielski pisemny podstawowy 57,40 % 21 (z 35) 21 (z 35) 21 (z 35) 152 (z 316)
język rosyjski pisemny podstawowy 90,00 % 1 (z 8) 1 (z 8) 1 (z 8) 10 (z 131)
język rosyjski ustny podstawowy 93,00 % 1 (z 8) 1 (z 8) 1 (z 8) 5 (z 131)

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr