Szkoła Podstawowa Nr 37


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 37

Patron im. Kornela Makuszyńskiego

Adres Szkoła Podstawowa Nr 37

Konecznego 1
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 37

322194437
Strona
Regon 27151871200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 37 znajduje się w miejscowości Tychy pod adresem Konecznego 1. Telefon do szkoły podstawowej to 322194437. Fax: 322194437. Placówka edukacyjna znajduje się na terytorium gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową instytucji edukacyjnej znajdziemy pod adresem www.sp37tychy.edupage.org. Placówka edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 27151871200000.

Szkoła Podstawowa Nr 37 rekrutuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce to 356, z czego 176 stanowiły uczennice, a 180 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 36 nauczycieli, z czego 30 na pełen etat oraz 6 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 5. Powiat tychy ma zarejestrowane 23 szkoły podstawowe, a województwo śląskie - 1242. Na 6473 uczniów w powiecie przypada 23 innych szkół podstawowych (281,43 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 196,65 (244243 uczniów na 1242 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Tychy: 46
  • w gminie Tychy: 46
  • powiat Tychy: 46
  • województwo śląskie: 2020

Mapa