Szkoła Podstawowa Nr 37


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 37

Patron im. Kornela Makuszyńskiego

Adres Szkoła Podstawowa Nr 37

Konecznego 1
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 37

322194437
Regon 27151871200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 37 znajduje się w miejscowości Tychy pod adresem Konecznego 1. Telefon do szkoły podstawowej to 322194437. Fax: 322194437. Placówka edukacyjna znajduje się na terytorium gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową instytucji edukacyjnej znajdziemy pod adresem www.sp37tychy.edupage.org. Placówka edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 27151871200000.

Szkoła Podstawowa Nr 37 rekrutuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce to 356, z czego 176 stanowiły uczennice, a 180 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 36 nauczycieli, z czego 30 na pełen etat oraz 6 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 5. Powiat tychy ma zarejestrowane 23 szkoły podstawowe, a województwo śląskie - 1242. Na 6473 uczniów w powiecie przypada 23 innych szkół podstawowych (281,43 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 196,65 (244243 uczniów na 1242 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Tychy: 46
  • w gminie Tychy: 46
  • powiat Tychy: 46
  • województwo śląskie: 2020

Mapa