Szkoła Podstawowa Nr 17


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 17

Adres Szkoła Podstawowa Nr 17

Begonii 5
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 17

322273210
Strona
Regon 00072574390927
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 17 mieści się w miejscowości Tychy pod adresem Begonii 5. Telefon do szkoły podstawowej to 322273210. Nr fax: 322273210. Jednostka szkolna znajduje się na terenie gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową jednostki edukacyjnej znajdziemy pod adresem sp17.tychy.pl. Instytucja edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00072574390927.

Szkoła Podstawowa Nr 17 naucza dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce wynosiła 441, z czego 228 to uczennice, a 213 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 39 nauczycieli, z czego 30 na cały etat oraz 9 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 3,33. Powiat tychy ma zarejestrowane 23 szkoły podstawowe, a województwo śląskie - 1242. Na 6473 uczniów w powiecie przypada 23 innych szkół podstawowych (281,43 na placówkę), a średnia w województwie to 196,65 (244243 uczniów na 1242 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Tychy: 46
  • w gminie Tychy: 46
  • powiat Tychy: 46
  • województwo śląskie: 2020

Mapa